×
×
Product Filter

Product

ระบบคิวอัตโนมัติ
sku: KET105
ระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกจัดการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการให้บริการที่รวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ลูกค้าสามารถบริหารเวลาในการรอรับบริการ เพิ่ม...
บอร์ดแสดงสถานะการผลิต
sku: PM001
บอร์ดแสดงสถานะการผลิต ช่วยในการติดตามสถานะการผลิต เพิ่มความสามารถในการควบคุมการผลิต สามาถนำข้อมูลมาช่วยในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการทำงานของบุคลากร มีระบบตรวจจับ แจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาในกร...
กราฟฟิคบอร์ด
sku: KET103
กราฟฟิคบอร์ดเหมาะสำหรับแสดงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถแสดงภาพวีดีโอเคลื่อนไหว, กราฟฟิคเคลื่อนไหว, ข้อความตัวอักษรวิ่ง มีทั้งแบบใช้งานภานในและภายนอกอาคาร เรามีความละเอียดหลากหลายให้เลือกเหมาะกับการใช...
×

ติดต่อ